Posts for Analytics

Digital Performance full step: Khóa học Digital Marketing tại Hà Nội

Deegital - 1 Tháng Hai 2020

Hi các bạn, sau 1 thời gian nhận tư vấn cho các doanh nghiệp và đào tạo inhouse, mình nhận thấy khá…

Continue Reading

Cài đặt Google Analytics đơn giản trong 3 bước (WordPress)

Deegital - 11 Tháng Bảy 2017

Analytics là công cụ tối quan trọng của Digital Marketer.  Google Analytics (GA) phục vụ đo lường các chỉ số quan trọng…

Continue Reading